“Ước gì sáng nào cũng được đi học ở Real English Hà Nội.”

Sáng nào đánh thức Hà Khanh dậy đi học là rất khó, nhưng duy nhất chỉ có một buổi sáng chủ nhật hang tuần mẹ chỉ cần nói nhỏ vào tai: Con có dậy để đi học ngoại ngữ trung tâm thầy Paul không là con bật dậy ngay. Con nói: “Mẹ ơi ước gì ngày nào con cũng được đi học trung tâm của thầy Paul mẹ nhỉ…” Cảm ơn các thầy cô trung tâm Real English đã truyền cảm hứng học tập cho không chỉ con trai lớn Trần Long suốt 8 năm qua và giờ là cháu thứ hai Hà Khanh. CHúc các thầy cô luôn có sức khỏe tốt để truyền cảm hứng học tập cho nhiều bạn nhỏ nữa được theo học tập tại trung tâm.

Chia sẻ của chị Thúy Hà- phụ huynh bạn Trần Long và Hà Khanh