[Study Phonics] Unit 8: Short “U” (Part II)

“Study Phonics” – Học Phonics cùng thầy Paul

Ở bài này, thầy Paul sẽ dạy cách phát âm các âm “U” nhé!

[Study Phonics] Unit 7: Short U (Part I)

Phonics – Phương pháp giúp trẻ nói tiếng Anh chuẩn dễ dàng nhất

REAL ENGLISH

Website:  https://realenglish.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/realenglishhanoi/

Hotline: 0904 415 093