[Study Phonics] Unit 7: Short “U” (Part I)

 

“Study Phonics” – Học Phonics cùng thầy Paul – Unit 7: Short “U” (Part I)

Trong bài này, thầy Paul sẽ dạy cách đánh vần các âm chứa sound “U” nhé!

[Study Phonics] Unit 6: Short “O”

[Study Phonics] Unit 8: Short “U” (Part II)

REAL ENGLISH

Website:  https://realenglish.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/realenglishhanoi/

Hotline: 0904 415 093