[Study Phonics] Unit 5: Short “I” (Part II)

 

“Study Phonics” – Học Phonics cùng thầy Paul – Unit 5: Short “I” (Part II)

Trong bài này thầy Paul sẽ dạy cách đánh vần các âm “ig”, “in”, “it”, “ix”

[Study Phonics] Unit 4: Short “I” (Part I)

[Study Phonics] Unit 6: Short “O”

REAL ENGLISH

Website:  https://realenglish.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/realenglishhanoi/

Hotline: 0904 415 093