[Study Phonics] Unit 4: Short “I” (Part I)

 

“Study Phonics” – Học Phonics cùng thầy Paul – Unit 4: Short “I” (Part I)

Trong bài này, thầy Paul sẽ dạy cách đánh vần các âm “ip”, “ib”, “id”

[Study Phoncis] Unit 3: Short “E”

[Study Phonics] Unit 5: Short “I” (Part II)

REAL ENGLISH

Website:  https://realenglish.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/realenglishhanoi/

Hotline: 0904 415 093