[Study Phonics] Unit 2: Short “A” (Part II)

 

“Study Phonics” – Học Phonics cùng thầy Paul – Unit 2: Short “A” (Part II)

Trong bài này thầy Paul sẽ dạy cách đánh vần các âm “ad”, “ag”, “ap”, “at”

[Study Phonics] Unit 1: Short “A” (Part I)

[Study Phonics] Unit 3: Short “E” 

REAL ENGLISH

Website:  https://realenglish.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/realenglishhanoi/

Hotline: 0904 415 093