Nguyễn Hoàng Minh Anh

Nguyễn Hoàng Minh Anh

  • Đạt kết quả thi Ielts (Overall band: 7.0) vượt target ban đầu sau 2 tháng ôn thi Online cấp tốc với Real English

– Overall band: 7.0
– Listening: 7.0
– Reading: 8.0
– Writing: 6.0
– Speaking: 6.0

  • Học bổng trường 30% John Leggott College

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.