Lã Hồ Minh Khuê

Lã Hồ Minh Khuê
FB: Cora La

  • Bắt đầu học với thầy Paul từ năm 2010.
  • Hiện tại đang học tại đại học Havard, Hoa Kỳ, chuyên ngành tâm lý học.
  • Học bổng toàn phần Đại học Havard.