DU HỌC HÈ UK CHO TRẺ DƯỚI 10 TUỔI

DU HỌC HÈ UK CHO TRẺ DƯỚI 10 TUỔI

Không chỉ dành cho các bạn trên 10 tuổi, mùa hè 2020 Real English tiếp tục mở rộng mang đến cho các bạn nhỏ dưới 10 tuổi ở Việt Nam cơ hội khám phá UK trong trại hè Summer School phối hợp cùng trường Taunton International School.

 

 

Trại hè Summer School dành cho các bạn từ 8 tuổi được tổ chức trong vòng 3 tuần từ 6/7/2020 đến 26/7/2020. Học sinh có thể đăng ký tham gia ít hơn hoặc nhiều hơn (từ 2 tuần đến 6 tuần) tuy nhiên phải có bố mẹ đi cùng. 

Học sinh có thể tự do lựa chọn các chương trình bao gồm:
Academic Programme£1350/week
STEM: Computer Programming & Robotics£1250/week
Multi-Sports£1250/week
Cookery£1300/week