Chuyên mục: Audio Book

TÀI LIỆU THAM KHẢO DEBATE FOUNDATION
Bài viết

TÀI LIỆU THAM KHẢO DEBATE FOUNDATION

Khóa học Debate Foundation được Real English xây dựng với mục đích không chỉ giúp cho học sinh phát triển ở khía cạnh học tập mà còn củng cố cho học sinh kỹ năng mềm, sự tự tin, cũng như mở rộng vốn kiến thức đời sống, xã hội.

Audio Cambridge Grammar for IELTS
Bài viết

Audio Cambridge Grammar for IELTS

Cambridge grammar for IELTS là sự lựa chọn tuyệt vời cho những bạn muốn nâng tầm ngữ pháp của mình. Real English xin chia sẻ Audio book của bộ Cambridge grammar for IELTS.

Audio Cambridge vocabulary for IELTS
Bài viết

Audio Cambridge vocabulary for IELTS

Khi bắt đầu học IELTS, từ vựng là một phần mà ai cũng gặp phải ít nhiều khó khăn bởi không biết nên học như thế nào, chọn sách nào cho phù hợp? Có sách nào dành riêng cho IELTS không? Vậy Cambridge Vocabulary for IELTS là một bộ sách hay được viết và xuất bản dành cho những ai đang muốn học để thi lấy chứng chỉ IELTS.

SuperKids 2 Student Book Video
Bài viết

SuperKids 2 Student Book Video

Để giúp các học viên thuận tiện trong qua trình ôn, học bài và làm bài tập về nhà, Real English xin chia sẻ với quý phụ huynh video của sách SuperKids 2 Student Book

SuperKids 1 Student Book Video
Bài viết

SuperKids 1 Student Book Video

Để giúp các học viên thuận tiện trong qua trình ôn, học bài và làm bài tập về nhà, Real English xin chia sẻ với quý phụ huynh video của sách SuperKids 1 Student Book

RealEnglish Megaminds 4 Video
Bài viết

RealEnglish Megaminds 4 Video

Để giúp các học viên thuận tiện trong qua trình ôn, học bài và làm bài tập về nhà, Real English xin chia sẻ với quý phụ huynh video của sách RealEnglish Megaminds 4.


RealEnglish Megaminds 3 Video
Bài viết

RealEnglish Megaminds 3 Video

Để giúp các học viên thuận tiện trong qua trình ôn, học bài và làm bài tập về nhà, Real English xin chia sẻ với quý phụ huynh video của sách RealEnglish Megaminds 3.

RealEnglish Megaminds 2 Video
Bài viết

RealEnglish Megaminds 2 Video

Để giúp các học viên thuận tiện trong qua trình ôn, học bài và làm bài tập về nhà, Real English xin chia sẻ với quý phụ huynh video của sách RealEnglish Megaminds 2.


RealEnglish Megaminds 1 Video
Bài viết

RealEnglish Megaminds 1 Video

Để giúp các học viên thuận tiện trong qua trình ôn, học bài và làm bài tập về nhà, Real English xin chia sẻ với quý phụ huynh video của sách RealEnglish Megaminds 1.

RealEnglish Megaminds Junior Video
Bài viết

RealEnglish Megaminds Junior Video

Để giúp các học viên thuận tiện trong qua trình ôn, học bài và làm bài tập về nhà, Real English xin chia sẻ với quý phụ huynh video của sách RealEnglish Megaminds Junior.