[Study Phonics] Unit 1: Short “A” (Part I)

 

Học Phonics với thầy Paul Lebbon – Unit 1: Short “A” (Part I)

Trong bài này, các bạn cùng thầy Paul Lebbon học cách đánh vần các âm “a”, “am”, “an” nhé!

 

 

[Study Phonics] Starter Unit: Phonics Alphabet

[Study Phonics] Unit 2: Short “A” (Part II)

 

REAL ENGLISH

Website: http://realenglish.com.vn/

Facebook: http://wwwfacebook.com/realenglishhanoi/

Hotline: 0904 415 093