NGỮ PHÁP TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU

NGỮ PHÁP TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU

Tổng quan:

Chương trình học ngữ pháp hướng đến cung cấp, hệ thống các kiến thức ngữ pháp cần thiết cho các bạn học sinh trong quá trình học tiếng Anh, cùng với các cấu trúc, từ vựng phổ thông, tạo tiền đề cho việc viết và đọc hiểu tiếng Anh tốt hơn.

Mục tiêu chương trình:

Giúp học sinh tự tin sử dụng vốn từ vựng cũng như ngữ pháp để giao tiếp, đọc, viết tiếng Anh thành thạo trong cuộc sống hàng ngày.

Nội dung chương trình:

Chương trình học chia thành các level:

KHÓA HỌC ĐỘ TUỔI GIÁO TRÌNH
A1 7-9 tuổi My first grammar (1-3)
A2 9-11 tuổi My next grammar (1-3)
B1-B2-C1 12-17tuổi Destination (B1-B2-C1)

 

LEVEL A1 

📍Cung cấp nền tảng cơ bản cho các bạn học sinh bắt đầu học tiếng Anh như thì hiện tại trong tiếng Anh, các loại dạng từ (danh từ, động từ, tính từ), cấu trúc câu so sánh.

📍Học các cấu trúc câu nói với “to be”, cách thành lập câu phủ định, câu hỏi với các động từ khuyết thiếu, cách sử dụng đại từ chỉ định như “this-that-these-those”, cách áp dụng tính từ sở hữu trong câu.

📍Luyện tập cách viết câu bằng cách áp dụng các cấu trúc câu đơn giản vào nói và trả lời câu hỏi.

📍Học các từ vựng đơn giản, quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày.

 

LEVEL A2 

📍Mở rộng các kiến thức ngữ pháp về từng phần học. Các câu hỏi, loại dạng từ sẽ được nâng cấp lên mức độ khó hơn. Củng cố kiến thức về thì hiện tại và học thêm về thì quá khứ, tương lai.

📍Làm quen với giới từ, cách xác định các thành phần trong câu, các loại câu đặc biệt trong tiếng Anh.

📍Học cấu trúc câu bị động, câu hỏi đuôi, những kiểu câu thường gặp trong giao tiếp thông thường.

📍Nâng cao vốn từ vựng

📍Rèn luyện khả năng đọc hiểu đoạn văn.

📍Học cách viết và nối 2-3 câu với nhau sử dụng liên từ.

 

LEVEL B1-B2-C1:

📍Phân biệt các thì ở những dạng câu đặc biệt, học các kiến thức nâng cao về từng loại câu, tập trung đi sâu vào các thành phần ngữ pháp, nắm rõ cách sử dụng, áp dụng các cấu trúc ngữ pháp trong từng trường hợp

📍Mở rộng vốn từ vựng theo chủ đề, rèn luyện kĩ năng chọn lọc từ vựng theo từng ngữ cảnh.

📍Nâng cao khả năng đọc hiểu, tìm thông tin.  

📍Thử sức với các đề thi học sinh giỏi, thi chuyên Anh vào các trường trọng điểm.

📍Nâng cao kĩ năng viết câu và liên kết các ý trong bài văn bằng cách sử dụng các cấu trúc độc đáo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.