Vũ Hoàng Quỳnh

Vũ Hoàng Quỳnh

  • Bắt đầu học tại Real English từ năm học lớp 5.
  • Học sinh trường THCS Ngôi Sao.
  • Đạt giải khuyến khích cuộc thi Spelling Contest.

Leave a Reply

Your email address will not be published.