Trịnh Phú Minh

Trịnh Phú Minh

  • Bắt đầu học tại Real English từ năm học lớp 4.
  • Học sinh trường THCS Nguyễn Siêu.
  • Đạt điểm tuyệt đối xuất sắc cả 4 kỹ năng, 170/170 điểm trong kỳ thi vượt cấp Cambridge Flyers.

Leave a Reply

Your email address will not be published.