Trịnh Minh Việt

Trịnh Minh Việt
FB: Mason Viet Trinh

  • Bắt đầu học thầy Paul từ cuối cấp 2 đến khi vào đại học.
  • Tốt nghiệp Đại học Arthur Phillip High School, Úc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.