Nguyễn Hải My

Nguyễn Hải My

 • Thuộc team 276 gồm các bạn: Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Hải My, Nguyễn An Phương về thứ 5/140 đội tại Hà Nội trong kỳ thi WSC 2021 và đạt được:
  • 21 huy chương vàng
  • 9 huy chương bạc
  • #3 Scholar Bowl
  • #5 Global Qualification
 • Riêng Hải My đạt:
  Huy chương vàng Challenge Literature
  Huy chương bạc Witing Champion, Debate Champion & Champion Scholars

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.