Chu Lê

Chu Lê
FB: Le Chu

  • Học thầy Paul từ cuối cấp 2 đến khi vào đại học.
  • Tốt nghiệp đại học University of Exeter, Anh Quốc.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.