Profile Category: Học Viên

Home / Học Viên
Vũ Hà Phan
Profiles

Vũ Hà Phan

HCV kỳ thi Olympic Toán- Tiếng Anh SEAMO
HCĐQG kỳ thi Olympic quốc tế Tiếng Anh ASMO
HCVQG kỳ thi Olympic quốc tế Toán ASMO
Giải Distinction & Champion school kỳ thi IKMC

Nguyễn Minh Anh
Profiles

Nguyễn Minh Anh

Thuộc team 243 đứng thứ 5 toàn bảng tại Hải Phòng WSC 2021
Top 4 Debate Champions
HCV Debate Champions
2 Huy chương bạc

Vương Hoàng Dung
Profiles

Vương Hoàng Dung

Thuộc team 243 đứng thứ 5 toàn bảng tại Hải Phòng WSC 2021
2 Huy chương bạc

Vũ Tú Linh
Profiles

Vũ Tú Linh

Thuộc team 243 đứng thứ 5 toàn bảng tại Hải Phòng WSC 2021
Top 2 Debate Champions
4 Huy chương vàng
2 Huy chương bạc

Đỗ Mạnh Hưng
Profiles

Đỗ Mạnh Hưng

Thuộc team 244 đứng thứ 2 toàn bảng tại Hải Phòng trong kỳ thi WSC 2021
1 cup cá nhân và #4 Champion Scholar
2 Huy chương vàng
5 Huy chương bạc

Đào Khánh Nam
Profiles

Đào Khánh Nam

Thuộc team 244 đứng thứ 2 toàn bảng tại Hải Phòng trong kỳ thi WSC 2021
1 Huy chương vàng
4 Huy chương bạc

Lê Tuệ Châu
Profiles

Lê Tuệ Châu

Thuộc team 244 đứng thứ 2 toàn bảng tại Hải Phòng trong kỳ thi WSC 2021
1 cup cá nhân và #2 Champion Scholar
4 Huy chương vàng
3 Huy chương bạc

Nguyễn An Phương
Profiles

Nguyễn An Phương

Thuộc team 276 về thứ 5/140 đội tại Hà Nội trong kỳ thi WSC 2021
Huy chương vàng Witing Champion, Debate Champion & Champion Scholars  
Huy chương bạc Challenge Science & Challenge Special Area

Nguyễn Hải My
Profiles

Nguyễn Hải My

Thuộc team 276 về thứ 5/140 đội tại Hà Nội trong kỳ thi WSC 2021
Huy chương vàng Challenge Literature
Huy chương bạc Witing Champion, Debate Champion & Champion Scholars

Nguyễn Đức Kiên
Profiles

Nguyễn Đức Kiên

Thuộc team 276 về thứ 5/140 đội tại Hà Nội trong kỳ thi WSC 2021
Huy chương vàng Champion Scholars
Huy chương bạc Challenge History & Champion Scholars