Project Category: Tiếng Anh Tổng Quát

Home / Tiếng Anh Tổng Quát
NGHE NÓI PHẢN XẠ TỰ NHIÊN
Project

NGHE NÓI PHẢN XẠ TỰ NHIÊN

Chương trình Pre-school được thiết dành riêng cho các bạn học sinh mẫu giáo nhằm cung cấp nền tảng cơ bản về tiếng Anh theo phương pháp tiếp cận tự nhiên.

TIẾNG ANH TOÀN DIỆN
Project

TIẾNG ANH TOÀN DIỆN

Chương trình tiếng Anh toàn diện được thiết kế với lộ trình giúp học sinh phát triển toàn diện 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết trong tiếng Anh. Khoá học tiếng Anh toàn diện chính là tiền đề vững chắc cho học sinh bước chuyển tiếp sang luyện thi IELTS.

NGHE NÓI CHUYÊN SÂU
Project

NGHE NÓI CHUYÊN SÂU

Chương trình nghe nói chuyên sâu cung cấp nền tảng, từ vựng, cấu trúc câu trong giao tiếp, tạo tiền đề cho học sinh nâng cao kĩ năng phát âm, nghe hiểu tiếng Anh chuyên sâu.

NGỮ PHÁP TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU
Project

NGỮ PHÁP TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU

Chương trình học ngữ pháp hướng đến cung cấp, hệ thống các kiến thức ngữ pháp cần thiết cho các bạn học sinh trong quá trình học tiếng Anh, cùng với các cấu trúc, từ vựng phổ thông, tạo tiền đề cho việc viết và đọc hiểu tiếng Anh tốt hơn.