Lịch Khai Giảng

Home / Lịch Khai Giảng

Lịch Khai Giảng Tháng 08

Lớp Đối tượng tuyển sinh Ngày Giờ Khai giảng
THUYẾT TRÌNH TỪ CƠ BẢN ĐẾN CHUYÊN SÂU- Pre Intermediate Primary (8-10 Tuổi) Thứ 2 7:30 pm - 9:00 pm 03/08/2020
Math & Science 2 7-9 tuổi Thứ 3 7:30 pm - 9:00 pm 04/08/2020
Public Speaking Primary 9-11 Tuổi Thứ 5 7:15 pm - 9:15 pm 06/08/2020
Ngữ Pháp Tiểu Học | My First Grammar 1 8-10 Tuổi Thứ 5 5:45 pm - 7:30 pm 06/08/2020
THUYẾT TRÌNH TỪ CƠ BẢN ĐẾN CHUYÊN SÂU-Upper Intermediate 14-16 tuổi Thứ 6 7:30 pm - 9:00 pm 07/08/2020
Math & Science 3 8-10 Tuổi Thứ 6 5:45 pm - 7:15 pm 07/08/2020
Public Speaking - Junior 12-14 tuổi Thứ 6 7:15 pm - 9:15 pm 21/08/2020

Lịch Khai Giảng Tháng 09

Lớp Đối tượng tuyển sinh Ngày Giờ Khai giảng
THUYẾT TRÌNH TỪ CƠ BẢN ĐẾN CHUYÊN SÂU- Intermediate Junior (11-13 Tuổi) Thứ 5 7:30 pm - 9:00 pm 03/09/2020
Nghe Nói & Phát Âm Phonics | Superkids 1 6-8 Tuổi Thứ 5 5:45 pm - 7:15 pm 03/09/2020
Nghe Nói & Phát Âm Phonics | Superkids 1 8-10 Tuổi Thứ 7 3:45 pm - 5:15 pm 05/09/2020
LỚP IELTS 4 KỸ NĂNG Ielts từ 4.0-5.0 Thứ 2 6:30 pm - 9:00 pm 07/09/2020