Lịch Khai Giảng

Home / Lịch Khai Giảng

Lịch Khai Giảng Tháng 03

Lớp Đối tượng tuyển sinh Ngày Giờ Khai giảng
LỚP DEBATE INTERMEDIATE OFFLINE 10-12 tuổi (tương đương B1) Chủ nhật 2:00 pm - 3:30 pm 21/03/2021
LỚP LUYỆN THI IELTS 4 KỸ NĂNG Ielts từ 4.0-5.0 Thứ 7 2:00 pm - 4:30 pm 27/03/2021
Nghe Nói & Phát Âm Phonics | Superkids 1 6-8 tuổi Chủ nhật 8:30 am - 10:00 am 28/03/2021

Lịch Khai Giảng Tháng 04

Lớp Đối tượng tuyển sinh Ngày Giờ Khai giảng
LỚP NGỮ PHÁP ONLINE- ĐẦU A2 10-11 tuổi (Đầu A2) Thứ 4 7:30 pm - 9:00 pm 07/04/2021
LỚP NGỮ PHÁP ONLINE- ĐẦU B1 10-11 tuổi (Đầu A2) Thứ 5 7:30 pm - 9:00 pm 08/04/2021
LỚP DEBATE INTERMEDIATE ONLINE tương đương B1 Thứ 3 7:00 pm - 9:00 pm 13/04/2021
LỚP DEBATE PRE INTERMEDIATE ONLINE 9-11 Tuổi (A2) Thứ 5 7:00 pm - 9:00 pm 15/04/2021
Ngữ Pháp Tiểu Học | My First Grammar 1 8-10 Tuổi Thứ 4 5:45 pm - 7:30 pm 21/04/2021

Đăng Ký Test Đầu Vào Miễn Phí