Khi học viên tham gia chương trình học tiếng Anh online các học viên phải hoàn thành đăng kí lớp học tiếng Anh online cùng Real English tại đây.

Từ những thông tin trong đăng kí, Real English sẽ liên lạc trực tiếp với từng học viên để tiến hành xếp lịch phỏng vấn xếp lớp.

Đăng ký học trực tuyến

Họ tên

Email

Số điện thoại

Skype ID

Ghi chú