Học sinh Real English nói về Social Acceptance- sự chấp nhận của Xã hội

Mỗi người trong xã hội chúng ta là một cá thể độc lập, không ai giống ai cả, đứng trước mỗi vấn đề người ta sẽ có cách nhìn nhận về cuộc sống theo những góc nhìn khác nhau. Điều đó tạo nên lối sống riêng cho mỗi chúng ta.

Tuần này Real English xin chia sẻ phần thuyết trình của bạn Nhật Minh & Vũ Tùng về chủ đề “Social Acceptance” – sự chấp nhận của Xã hội đối với những thành phần có những lối sống và định kiến khác so với chuẩn mực của con người.
Bài thuyết trình có đề cập tới những cộng đồng khác nhau như cộng đồng LGBTQ+ (cộng đồng đồng tính, song tính và chuyển giới) hay những nhóm người sống theo tôn giáo, sống theo trào lưu Emo cũng như Punk, Rock,… tất cả đều là một phần của xã hội, và tạo nên sự đa dạng cho xã hội con người chúng ta.