Mục đích của việc dạy học trực tuyến:

Tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn học viên ở xa không có điều kiện đến trung tâm học. Real English đã khởi động chương trình lớp học trực tuyến dành cho lứa tuổi từ 6 trở lên.

Chương trình học trực tuyến tại Real English:

Hiện tại Real English có các lớp học trực truyến theo chương trình và lộ trình học như sau:

Chương trình tiếng Anh nghe- nói

 Chương trình tiếng Anh nghe- nói
Độ tuổi Level Chương trình Giáo viên Giáo trình
6-9 tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

L1 Nghe nói + Đánh vần đọc theo PP Phonics GV Anh SK+phonics
L2 Nghe nói + Đánh vần đọc theo PP Phonics GV Anh SK+phonics
L3 Nghe nói + Đánh vần đọc theo PP Phonics GV Anh SK+phonics
L4 Nghe nói + Đánh vần đọc theo PP Phonics GV Anh SK+phonics
L5 Nghe nói + Đánh vần đọc theo PP Phonics GV Anh SK+phonics
L6 Nghe nói + Đánh vần đọc theo PP Phonics GV Anh SK+phonics
10-16 tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


L1 Nghe nói phát âm chuyên sâu GV Anh MMPJ
L2 Nghe nói phát âm chuyên sâu GV Anh MMJ
L3 Nghe nói phát âm chuyên sâu GV Anh MM1
L4 Nghe nói phát âm chuyên sâu GV Anh MM2
L5 Nghe nói phát âm chuyên sâu GV Anh MM3
L6 Nghe nói phát âm chuyên sâu GV Anh MM4
L7 Ielts speaking GV Anh Ielts Speaking
L8 Ielts speaking GV Anh Ielts Speaking
L9 Ielts speaking GV Anh Ielts Speaking
 

>16 tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1 Nghe nói phát âm chuyên sâu GV Anh MMPJ
L2 Nghe nói phát âm chuyên sâu GV Anh MMJ
L3 Nghe nói phát âm chuyên sâu GV Anh MM1
L4 Nghe nói phát âm chuyên sâu GV Anh MM2
L5 Nghe nói phát âm chuyên sâu GV Anh MM3
L6 Nghe nói phát âm chuyên sâu GV Anh MM4
L7 Ielts speaking GV Anh Ielts Speaking
L8 Ielts speaking GV Anh Ielts Speaking
L9 Ielts speaking GV Anh Ielts Speaking

 

Chương trình ngữ pháp, từ vựng chuyên sâu và viết luận:

Chương trình ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu

Độ tuổi Level Chương trình Giáo viên Giáo trình
7-9 tuổi

 

L1 Ngữ pháp từ vựng chuyên sâu GV Việt MFG
L3 Ngữ pháp từ vựng chuyên sâu GV Việt MFG
10-12 tuổi

 

L1 Ngữ pháp từ vựng chuyên sâu GV Việt MSG
L2 Ngữ pháp từ vựng chuyên sâu GV Việt MSG
L3 Ngữ pháp từ vựng chuyên sâu GV Việt MSG

Chương trình viết luận

Độ tuổi Level Chương trình Giáo viên Giáo trình
>11 tuổi L1 Viết luận GV  Anh GW
L2 Viết luận GV  Anh GW
L3 Viết luận GV  Anh GW
L4 Viết luận GV  Anh GW
L5 Viết luận GV  Anh GW
Ielts writing
Độ tuổi Level Chương trình Giáo viên Giáo trình
>13 tuổi L1 Ielts writing GV Anh Ielts writing
L2 Ielts writing GV Anh Ielts writing
L3 Ielts writing GV Anh Ielts writing

 

Học phí và chính sách học phí học trực tuyến:

Học phí lớp học trực tuyến:

 

Lớp Học phí Giáo viên
Nghe nói 280k/1 buổi GV người Anh
Ngữ pháp 145k/1 buổi GV người Việt
Ielts 300 k/1 buổi GV người Anh
Viết luận 280k/1 buổi GV người Anh

 

Chính sách học phí:

Sau khi phỏng vấn xếp lớp, học viên bắt đầu đăng ký học, học viên đóng học phí theo khóa, 20 buổi/ khóa cho trung tâm.  

Trong trường học học viên nghỉ không tham gia được buổi học trực tuyến thì sẽ không được hoàn trả học phí trong bất cứ trường hợp nào.

 

Số lượng học viên: 5-7 học viên 1 lớp  (trong mỗi lớp đều có kèm thêm 1 trợ giảng để quản lý lớp)

Quy trình học trực tuyến với Real English

Bước 1: Học viên đăng ký học trực tuyến qua các cổng thông tin của Real English

Bước 2: Real English gọi điện xếp lịch phỏng vấn xếp lớp

Bước 3: Phỏng vấn, test đầu vào, xếp lớp với giáo viên người Anh qua skype

Bươc 4: Đóng học phí

Bước 6: Real English cung cấp tài khoản học và hướng dẫn sử dụng phần mềm học trực tuyến của Real English

Bước 7: Học trực tuyến