1.Học phí

1.1 Bảng giá học phí

Bảng giá học phí lớp tiếng Anh giao tiếp 

Đơn vị :VNĐ
Lớp Giờ học/1 buổi Học phí/1 buổi
Lớp Pre-school 90 phút 215,000
Starters 90 phút 215,000
Movers 90 phút 215,000
Flyers 90 phút 215,000
KET 90 phút 215,000
PET 90 phút 215,000
FCE 90 phút 215,000

Bảng giá học phí lớp tiếng Anh ngữ pháp & viết luận

Đơn vị :VNĐ
Lớp Giờ học/1 buổi Học phí/1 buổi
Lớp Ngữ pháp Tiểu học 105 phút 160,000
Lớp Ngữ pháp THCS 105 phút 160,000
Lớp Viết luận 90 phút 215,000

Bảng giá học phí lớp tiếng Anh luyện thi IELTS

Đơn vị :VNĐ
Lớp  Giờ học/ 1 buổi  Học phí/ 1 buổi
Lớp Ielts Speaking 90 phút 225,000
Lớp Ielts Writing 90 phút 225,000

Bảng giá học phí lớp tiếng Anh thông qua các hoạt động kỹ năng

Đơn vị: VNĐ
Lớp Giờ học/ 1 buổi Học phí/ 1 buổi
Khóa học kỹ năng 90 phút 225,000

1.2 Học viên mới nhập học : Phụ huynh tiến hành đóng học phí 20 buổi học trước buổi học đầu tiên của học viên

1.3 Học viên đang học tại Real English: Phụ huynh tiến hành nộp học phí cho kỳ tiếp theo trước buổi học thứ 20 của kỳ học trước đó.

2. Các chính sách hoàn/bảo lưu/ chuyển học phí

2.1 Đơn hoàn / bảo lưu/ chuyển học phí hợp lệ:

Khi có nhu cầu hoàn/bảo lưu/ chuyển học phí, phụ huynh vui lòng hoàn thiện theo mẫu của trung tâm trong vòng 1 tuần kể từ ngày học viên ngừng học . Mẫu hoàn/bảo lưu/chuyển học phí được download tại đây . Real English sẽ xem xét các đơn hợp lệ và giải quyết trong vòng một tuần làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu hoàn/bảo lưu/chuyển học phí của phụ huynh.

2.2 Hoàn học phí

2.2.1 Điều kiện hoàn học phí

Trung tâm sẽ chỉ hoàn lại học phí trong các trường hợp sau

– Học sinh ngừng học tại trung tâm trong vòng 3 buổi học đầu tiên

– Học sinh buộc ngừng học theo quy định của trung tâm

Học phí sẽ được hoàn lại hoàn lại theo tài khoản ngân hàng của phụ huynh trong thời gian 1 tuần kể từ ngày Real English nhận được yêu cầu hoàn phí của phụ huynh.

2.2.2 Giá trị hoàn lại

Trường hợp hoàn phí theo yêu cầu của học viên thì trung tâm sẽ chỉ hoàn lại 70% giá trị của số buổi học còn lại của khoá học và hợp lệ theo điều 2.2.1 tính từ ngày nhận được đơn yêu cầu của phụ huynh .

Trường hợp học sinh buộc thôi học theo yêu cầu của Real English, trung tâm sẽ hoàn lại 100% giá trị học phí các buổi còn lại của học viên kể từ thời điểm Real English buộc học viên thôi học.

2.3 Bảo lưu/ chuyển học phí

– Đồng ý bảo lưu và chuyển học phí đối với các đơn hợp lệ theo điều 2.1  và số buổi bảo lưu  từ 3 buổi trở lên.

– Đồng ý chuyển học phí cho học viên khác nếu có yêu cầu của phụ huynh học viên đối với các đơn yêu cầu hợp lệ theo khoản 2.1

– Số tiền đã bảo lưu học phí không được chuyển sang tên cho học viên khác trong bất kỳ trường hợp nào

– Mỗi học viên chỉ được bảo lưu/chuyển 2 lần trong một năm

3.Ưu đãi học phí

Giảm học phí 3% với một học viên đóng 40 buổi của 1 lớp học trong một lần đóng học phí

Giảm học phí 6% với một học viên đóng 60 buổi của 1 lớp học trong một lần đóng học phí

Khi phụ huynh đóng học phí cùng một thời điểm cho các học viên là anh chị em ruột sẽ được giảm 3% học phí cho người thứ 2

Giảm học phí 3% của lớp thứ 2 trở đi đối với một học viên đăng ký học từ lớp trở đi tại Trung tâm

4.Quy định với học sinh

Để đảm bảo an toàn cho học viên, đề nghị phụ huynh đưa đón con đúng giờ. Trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm với tai nạn xảy ra với học viên ngoài thời gian giờ học của học viên tại trung tâm

 Học sinh đi học đúng giờ và mang đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập liên quan. Khi nghỉ học phụ huynh cần thông báo với trung tâm

Học viên phải đóng đầy đủ học phí đúng hạn. Nếu quá hạn đóng học phí theo quy định ở điều 1.2 và 1.3 học viên sẽ không được vào lớp học (nếu có hoàn cảnh đặc biệt thì phụ huynh cần thông báo với trung tâm)

Học viên không nghiêm túc trong học tập, nói tục, la hét, bị giáo viên nhắc nhở nhiều lần sẽ buộc phải thôi học tại trung tâm.