04 Dec 2017

[Phonics] Unit 8: Short U- part 2

Khởi đầu một tuần mới  chúng mình cùng tiếp tục học đánh vần tiếng Anh bằng phương pháp Phonic với những từ chứa âm U- phần 2  nhé! Xem thêm:

Xem thêm

09 Nov 2017

[Phonics] Unit 7: Short U

Cùng học đánh vần tiếng Anh theo phương pháp phonics với thầy Paul Lebbon ngày hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục với những từ chứa âm U nhé! Xem

Xem thêm

30 Oct 2017

[Phonics] Unit 6: Short O

Kết thúc bài học đánh vần tiếng Anh phonics với âm A, E và I, trong bài học mới hôm nay chúng mình hãy cùng thầy Paul Lebbon tiếp tục học phonics

Xem thêm

21 Oct 2017

[Phonics] Unit 4: Short i

Xin chào các bạn nhỏ của Real English, trong buổi học Phonics với thầy Paul Lebbon hôm nay chúng mình cùng học những từ có kết cấu bởi chữ

Xem thêm

10 Oct 2017

[Phonics] Unit 0: Letter sounds

Trong bài học đầu tiên theo phương pháp phonics chúng ta hãy cùng khởi động với việc học cách phát âm của bảng chữ cái. Sau khi học và nhớ được

Xem thêm