24 Feb 2016

Du học hè Singapore

CHƯƠNG TRÌNH HỌC HÈ: 15 giờ học tiếng Anh mỗi tuần. Tập trung phát triển khả năng Anh ngữ toàn diện, đặc biệt trong kỹ năng giao tiếp. Chương

Xem thêm

23 Feb 2016

Du học hè Anh Quốc

DU HỌC HÈ TẠI OXFORD, ANH QUỐC   CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP 15 giờ học tiếng Anh mỗi tuần. Luyện tập và phát triển kỹ năng bản thân, xây dựng sự

Xem thêm

  • 1
  • 2